6 mei 2023

 

50 jaar 
De 11 Ranken

Wij feliciteren alle medewerkers van harte met dit Gouden jubileum 

 

     Vijftig jaar later....... 
     Door: Ton van Strien, zoon en 6e kind van Bart van Strien, bedenker van de naam "De Elf Ranken".
     28 april 2023.
 
De eerste vestiging van de Elf Ranken kwam in 1973 tot stand in Rotterdam. Bij het verslag van de
opening in dagblad Trouw stond een foto van dominee Evert Masselink en mijn vader Bart van Strien.
De dominee was de drijvende kracht achter de totstandkoming van het verpleeghuis en mijn vader
bedacht de naam. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum is het aardig om de wereld van die twee
mannen even tegen het licht te houden van de latere ontwikkelingen. Zij kenden elkaar en deelden de
toen nog aanmerkelijk orthodox-calvinistische geloofsopvattingen van de Gereformeerde Kerken in
Nederland – het kerkgenootschap dat in 1926 vond dat de slang in het paradijs daadwerkelijk had
gesproken.

Dominee Evert Masselink had niet zoals de gemiddelde dominee in die tijd een aanstelling als
prekende dominee in een eigen kerkgebouw, maar werkte als zendingsdominee in de oude wijken van
Rotterdam. Hij zamelde onder meer geld in voor het aanvankelijk gereformeerde jeugdhuis ’t Slag,
waarvoor hij zelf in 1959 de eerste steen legde. De totstandkoming van de 7 verdiepingen hoge Elf
Ranken kan als de kroon op zijn werk worden gezien en zijn kerkgenootschap piekte in 1975 ook nog
eens met het hoogste aantal leden ooit.
Maar onder de jeugd was de ontkerkelijking al ingezet en er ontstond een gestage stroom
geloofsverlaters. Masselink heeft de geleidelijke neergang van zijn kerk nog meegekregen, maar
persoonlijk hield hij stand bij het maandblad Woord en Geest. Hij zwaaide de scepter over dit
gereformeerde bastion van 1977 tot zijn dood op de leeftijd van 86 jaar in 1993, waarna het blad
verhuisde naar de vereniging Schrift en Getuigenis, die het liet opgaan in de gereformeerde periodiek
Waarheid en Eenheid – de calvinistische beginselen werden toen nog in steen gebeiteld.

Mijn vader Bart van Strien werd slechts 64 jaar en stierf al in 1977, vijf jaar na de opening van de Elf
Ranken, op de allereerste dag van de weekmarkt in zijn eigen Zuidwijk in Rotterdam.
Hij was in 1967 nog wel getuige van het synodale besluit van zijn kerk dat de slang in het paradijs
misschien toch niet echt had gesproken, maar veel ander hartzeer is hem bespaard gebleven. De
ontkerkelijking trof namelijk ook zijn gezin en zijn geliefde Credokerk die, wegens gebrek aan
kerkgangers, tenslotte werd afgebroken waarbij de witte kerktoren met dynamiet werd neergehaald.
Mijn vader putte voor de naam van de Elf Ranken nog uit de tale Kanaäns, het statenbijbel Nederlands
waarop de Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 was gebaseerd en daar
mogen we 50 jaar later nog blij om zijn, want daarin vond hij in Johannes 15 vers 5 zijn ‘Ik ben de
Wijnstok, gij zijt de ranken’.
Maar vanaf de jaren 70 probeerde men geloofsafval tegen te gaan met achtereenvolgende
Bijbelvertalingen in gewone mensentaal. Het eerbiedige gij en het aansporende zijt sneuvelden als
eerste, de nobele wijnstok werd gerooid en vervangen door een simpele wijnstruik, maar dan zonder
ranken, want ook die gingen eraan.
Stel dat Bart van Strien zijn inspiratie had moeten opdoen uit de Basis Bijbel van 2013. Daarin is de
magische aantrekkingskracht van de poëzie van de voorvaderen weggesaneerd en toen bleef dit over
van Johannes 15 vers 5: ‘Ik ben de wijnstruik en jullie zijn de takken’.
Als mijn vader het dáárvan had moeten hebben, dan had dit verpleeghuis dus zomaar de Elf Takken
kunnen heten. Probeer dan maar eens toegewijd en gemotiveerd te blijven als medewerker,
verpleegkundige of verpleeghuisarts. Met zo’n naam zou dit hele jubileum van 50 jaar misschien niet
eens zijn gehaald.
 
 

 

Foto aangeleverd via Arco van Strien, 3e kind van vader van Strien.

   De opening van het verpleeghuis aan de Aesopusstraat in Lombardijen in Rotterdam vond plaats op 17 mei 1973.
   De heer B. van Strien overhandigt een foto van het gebouw aan de voorzitter dominee Evert van Masselink