15 juni 2023

We kijken terug op een mooie en gezellige feestdag op 17 mei, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De Elf Ranken. Mevr. E. Van Vliet (Clustermanager Barendrecht) heeft gesproken over hoe het er vroeger aan toe ging. Ook de zorg in de “nieuwe” Elf Ranken is anders geworden: wonen mét een huiselijke sfeer staat hoog in het vaandel. Binnen deze woonvorm is er aandacht voor verplegen, verzorgen, behandelen en welzijn.

 

Hierna is het cadeau overhandigd. 

 

Dankzij mooie giften kunnen we erop uit…...

Voor het aanbieden van het cadeau hebben Cees Versendaal, voorzitter, Henk Vermeiden, bestuurslid (vervoer) en Elly Groenveld, secretaris Stichting Vrienden van De Elf Ranken, alle drie hun woordje kunnen doen. Hierna is het cadeau overhandigd, namelijk twee nieuwe transport- rolstoelen.
Wij willen alle donateurs hartelijk bedanken voor de mooie giften die wij hebben ontvangen. Mede door uw bijdrage konden wij dit cadeau aanbieden.

De historie van De Elf Ranken
In 1965 besloten elf regionale diaconieën van de Gereformeerde Kerken uit Rotterdam-Zuid en omgeving samen te gaan werken teneinde een verpleeghuis en reactiveringscentrum voor langdurig zieken te bouwen.
Op 9 oktober1970 werd de eerste paal geslagen en op 11 december 1972 konden de eerste patiënten worden opgenomen in het verpleeghuis in Rotterdam-Zuid.
De officiële opening vond plaats op 17 mei 1973.
De naam “De Elf Ranken“ verwijst naar de elf diaconieën die het verpleeghuis hebben opgericht en is ontleend aan de Bijbeltekst: "Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken” (Johannes 15, vers 5).

 

---