Een extra gift aan de Vrienden is altijd goed besteed!
 
U kunt storten op ING rekening NL24INGB0002268806
T.n.v. Stichting Vrienden van De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht.
RSIN- fiscaal nummer: 008555394
 
 
 

 

De Stichting Vrienden van De Elf Ranken is een ANBI-instelling: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Sinds 1-1-2008 zijn giften, gedaan aan goede doelen/instellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ANBI. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.KLIK HIER of de website van ANBI: KLIK HIER
 
 
 
 
Hoe kunnen donateurs het best met giften aan de Stichting omgaan? 

 

Eén van de leuke aspecten van het doen van giften is dat giften aan ANBI- instellingen fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. De belastingdienst onderscheidt in hoofdzaak 2 soorten giften: 

 

  • gewone giften zoals donaties

Voor gewone giften aan ANBI-instellingen geldt dat deze tot het wettelijke maximum aftrekbaar zijn, indien en voor zover het totale bedrag van de schenkingen in een bepaald jaar meer bedraagt dan het drempelbedrag.

 

  • periodieke giften ook wel lijfrenteschenkingen genoemd. 

Periodieke giften aan ANBI-instellingen zijn echter volledig fiscaal aftrekbaar; voor  dergelijke giften geldt geen maximum en wordt er geen drempel gehanteerd! Wel moet een dergelijke schenking in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd en voor een periode van minimaal 5 jaar worden aangegaan.

In voorgaande jaren moest een dergelijke overeenkomst nog worden vastgelegd bij een notaris in een notariële akte, maar sinds 1 januari 2014 is dit niet meer nodig en kunnen schenker en de ANBI-instelling samen een overeenkomst opstellen en ondertekenen.

 

Wanneer U dus niet gehinderd wilt worden door een fiscale drempel en bij het doen van een schenking optimaal wilt profiteren van de fiscale mogelijkheden, dan is deze laatste optie voor U wellicht interessant. Afhankelijk van Uw inkomen krijgt U dan het percentage van de hoogste belastingschijf die voor U van toepassing is van de belastingdienst terug!

 

Voor de Stichting Vrienden van De Elf Ranken is het ook van belang aangezien men dan gedurende een aantal jaren verzekerd is van bepaalde jaarlijkse inkomsten. We kunnen dan met recht tegen de Belastingdienst zeggen: “Leuker kun je het inderdaad niet maken”.

 

  

 

De procedure:

 

Donateurs die hiervan gebruik willen maken, kunnen op onze site “Overeenkomst Periodieke gift in geld” digitaal invullen. Aangezien hieraan vanaf 1 januari 2014 geen notariële kosten meer verbonden zijn, is een dergelijke overeenkomst geheel kosteloos. KLIK HIER VOOR HET FORMULIER

 

 

 

Toelichting
 
Stappenplan:

In het stappenplan leest u wat u, “de schenker”, en de stichting moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting .

 

  1. De schenker vult zijn onderdelen in op het formulier: “Overeenkomst periodieke gift in geld”.
  2. Na het in tweevoud afdrukken ondertekent de schenker zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de Stichting  en stuurt  beide exemplaren naar de Stichting. Adres: Stichting "Vrienden van De Elf Ranken", Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht. 
  3. De Stichting vult vervolgens haar onderdelen (transactienummer) in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
  4. De Stichting houdt één exemplaar en stuurt het  andere exemplaar terug naar de schenker.

 

 

Gegevens vereniging:

 

Transactienummer

 

Het Transactienummer is het nummer waaronder de stichting deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Dit nummer bestaat uit minimaal  één en maximaal vijftien cijfers. Het is niet toegestaan letters of andere tekens te gebruiken. ook moet het nummer uniek zijn. De vereniging mag hetzelfde nummer dus maar één keer gebruiken.

 

RSIN / fiscaal nummer

 

Dit is het nummer waaronder de vereniging bij de Belastingdienst bekend is.

 

 

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u te allen tijde inlichtingen inwinnen bij De Stichting Vrienden van De Elf Ranken, wij helpen u graag.