Onze Stichting is opgericht in december 1980 en heeft als doel de bewoners van het verpleeghuis Laurens De Elf Ranken te ondersteunen, daar waar van overheidswege geen gelden beschikbaar worden gesteld. Zo hebben wij voor de bewoners in de loop der jaren al het nodige kunnen betekenen. 

We noemen dan bijvoorbeeld de rolstoelbus. rolstoelbus DER 058

De eerste kon in 1987 worden aangeboden en intussen is al de derde bus in gebruik genomen. Met de bus worden uitstapjes gemaakt naar verschillende bestemmingen zoals de dierentuin, een tuincentrum of naar voor bewoners herkenbare plekjes. De exploitatie van de rolstoelbus komt geheel voor rekening van onze Stichting. 

 

Aan de inrichting van de kerkruimte konden wij een bijdrage  leveren, zoals o.a. de liturgische kleden, het orgel en een ringleiding. 

 

braintrainer2Ook mochten we de gang op de afdeling palliatieve zorg een mooie aankleding geven met manshoge madelieven. Voor de cliënten van de dagbehandeling konden we twee Braintrainers (computers voor mensen met geheugen-stoornis) aanschaffen.  

 

Er is een digitale kabelkrant  geïnstalleerd, zodat men kan zien wat er zoal in het huis te doen is; ook de tram- en bustijden zijn hierop vermeld. Onlangs is er voor de bewoners  Wifi aangelegd. 

 

Kortom een veelheid aan zaken die anders niet of moeizaam tot stand zouden zijn gekomen. Daarom zijn wij de donateurs zeer dankbaar dat onze doelen verwezenlijkt kunnen worden en we op deze wijze een stukje meerwaarde kunnen toevoegen aan het verblijf van de bewoners  in het verpleeghuis.