Onze Stichting is opgericht in december 1980 en heeft als doel de bewoners van het verpleeghuis Laurens De Elf Ranken te ondersteunen, daar waar van overheidswege geen gelden beschikbaar worden gesteld. Zo hebben wij voor de bewoners in de loop der jaren al het nodige kunnen betekenen. 

We noemen dan bijvoorbeeld de rolstoelbus. rolstoelbus DER 058

De eerste kon in 1987 worden aangeboden en intussen is al de derde bus in gebruik genomen. Met de bus worden uitstapjes gemaakt naar verschillende bestemmingen zoals de dierentuin, een tuincentrum of naar voor bewoners herkenbare plekjes. De exploitatie van de rolstoelbus komt geheel voor rekening van onze Stichting. 

 

Aan de inrichting van de kerkruimte konden wij een bijdrage  leveren, zoals o.a. de liturgische kleden, het orgel en een ringleiding. 

 

braintrainer2Ook mochten we de gang op de afdeling palliatieve zorg een mooie aankleding geven met manshoge madelieven. Voor de cliënten van de dagbehandeling konden we twee Braintrainers (computers voor mensen met geheugen-stoornis) aanschaffen.  

 

Er is een digitale kabelkrant  geïnstalleerd, zodat men kan zien wat er zoal in het huis te doen is; ook de tram- en bustijden zijn hierop vermeld. Onlangs is er voor de bewoners  Wifi aangelegd. 

 

Kortom een veelheid aan zaken die anders niet of moeizaam tot stand zouden zijn gekomen. Daarom zijn wij de donateurs zeer dankbaar dat onze doelen verwezenlijkt kunnen worden en we op deze wijze een stukje meerwaarde kunnen toevoegen aan het verblijf van de bewoners  in het verpleeghuis. 

 

De oorsprong van de naam van verpleeghuis De Elf Ranken

 

 

 

De opening van het verpleeghuis aan de Aesopusstraat in Lombardijen in Rotterdam vond plaats op donderdag 17 mei 1973. Een dag later verscheen daarvan dit verslag in dagblad Trouw. Op de foto bij het artikel overhandigt de heer B. van Strien een foto van het gebouw aan de voorzitter dominee Evert Masselink. De tekst zegt dat de naam door het dagblad De Rotterdammer naar voren is gebracht, maar dat verdient een toelichting.


Bart (Bartel) van Strien (1912-1977) werkte bij De Rotterdammer en stond bekend om zijn damkunst en bijbelkennis - hij won glansrijk de bijbelquiz van zijn eigen krant, die verzuimd had om de eigen medewerkers uit te sluiten van mededinging. Hij werkte op de afdeling Propaganda en trok met zijn scooter - soms met een van zijn 7 kinderen achterop - door stad en land en sprak aan de deur van potentiële abonnees zó vol hartstocht over de bijbel, dat een (proef-)abonnement op de krant voor de toehoorders onafwendbaar werd.


Het bestuur van het nieuwe verpleeghuis had het publiek gevraagd om een naam te bedenken en de heer Van Strien vreesde dat het zou uitdraaien op zoiets als 'Huize Gerda' of 'Avondlicht'. Hij stortte zich op de bijbel en bedacht een naam die recht deed aan de christelijke achtergrond en de elf diaconieën die de grondslag legden voor het verpleeg-huis. Hij had beet in Johannes 15 vers 5: 'Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken.'


De welluidende naam siert de instelling tot de dag van vandaag in de latere huisvesting op het Middeldijkerplein in Barendrecht. De heer Van Strien werd voor zijn vondst bedankt met 12 ranke glazen, met op elk glas een gegraveerde afbeelding van het gebouw. Champágneglazen uiteraard!


Het oorspronkelijke gebouw in Lombardijen werd naderhand gebruikt voor de huisvesting van mensen met verslavingsproblemen. Toen de omwonenden daar lucht van kregen, werd dat gebouw in de volksmond omgedoopt tot De Elf Dranken....

 


T. van Strien (zoon en het 6e kind)

Wensput nu ook in Laurens De Elf Ranken.


wensputStichting “Vrienden van de Elf Ranken “ starten nieuw project.In het Grand Café werd vrijdag 11 december 2015 de Wensput feestelijk geopend door Christian Broersen, specialist ouderengeneeskunde bij Laurens De Elf Ranken. Het geheel werd muzikaal omlijst door de band “City Sligt”. Na de opening kon de eerste wens in de Wensput gegooid worden. Alle cliënten van de locatie waar de Wensput zich bevindt, krijgen de kans om hun hartenwens op een speciale wensmunt te schrijven. Het idee voor "De Wensput" is door het personeel van Laurens naar voren gebracht om iets voor en met de bewoners te doen. Alle wensen worden serieus in behandeling genomen en, zo mogelijk, gerealiseerd. De cliënten zijn hier erg enthousiast mee bezig, maar ook verzorgenden, activiteitenbegeleiders, geestelijke verzorgers en vrijwilligers.

Dhr. van Houwelingen, bewoner van de Elf Ranken, werpt de eerste wensmunt in de put.
wensputhouwelingenIn de afgelopen maanden zijn onze medewerkers druk bezig geweest met de wensen van de cliënten.
Hieronder staat een paar wensen die vervuld zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Gerealiseerd zijn o.a. het bijwonen van een benefietwedstrijd ten behoeve van de Hartstichting, gespeeld tussen Feyenoord en Sparta. Deze bewoner heeft hiervan genoten, zat met sjaal om zijn hoofd in de rolstoel op de tribune.

wensputfeyenoord

Een cliënt met haar twee dochters werd uitgenodigd uit eten te gaan bij het Van der Valkrestaurant in Ridderkerk. De moeder wilde heel graag haar dochters nog eens verrassen.

wensputvalk
Deze bewoner wilde graag nog eens naar het Oude Luxor theater en is toen door het theater uitgenodigd om een optreden van “Het Groot niet te Vermijden” dansorkest bij te wonen.

wensputluxor
Het is dankbaar werk, wat zonder sponsor onmogelijk is uit te voeren.

De Wensput is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met Dignus, “Stichting Vrienden van Antonius” en “Stichting Vrienden van De Elf Ranken”.
U kunt ons blij maken met een donatie voor dit, of een ander project.
U kunt storten op ING rekening NL24INGB0002268806
T.n.v. Stichting Vrienden van De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht.
RSIN- fiscaal nummer: 008555394

De Stichting "Vrienden Van De Elf Ranken" is opgericht in december 1980 met als doel de bewoners van verpleeghuis De Elf Ranken meer te bieden dan goede zorg alleen. 

In verpleeghuis De Elf Ranken, onderdeel van Laurens, is het verblijf van de bewoners volledig aangepast aan de eisen die worden gesteld aan een modern zorgcentrum. Bewoners hebben een eigen kamer en dit biedt hen de mogelijkheid zoveel mogelijk een eigen leven te leiden. 

Ons eerste doel was te komen tot de aanschaf van een rolstoelbus. De eerste bus kon in 1987 worden aangeboden. Intussen is al de derde bus in gebruik genomen. Met die bus worden uitstapjes gemaakt naar verschillende bestemmingen zoals: de dierentuin, een winkelcentrum of naar voor bewoners herkenbare plekjes. De exploitatie van de rolstoelbus komt geheel voor rekening van onze stichting. 

Ook zijn in de loop der jaren nog andere wensen gerealiseerd. Zo hebben we in het verpleeghuis een bijdrage geleverd aan de inrichting van de ruimte waar de kerkdiensten plaatsvinden. Daarbij valt te denken aan een katheder, kleden op de tafel. Maar ook technische zaken als een orgel en een ringleiding. 

  • Een andere bijdrage is een kippenren en konijnenverblijf in de buitenruimte.
  • Twee braintrainers-plus (computers voor mensen met geheugen-stoornis) zijn aangeschaft en worden dagelijks gebruikt. 
  • Een digitale kabelkrant is geïnstalleerd. Hierop is veel informatie te lezen. 
  • En in 2013 is voor de bewoners en bezoekers van De Elf Ranken WIFI aangelegd.

 

Kortom een veelheid van zaken die anders niet- of moeizaam tot stand zouden zijn gekomen. Juist daarom doen we een beroep op u om onze stichting daadwerkelijk te ondersteunen. U zult de bewoners er een geweldig groot plezier mee doen. 


De oorsprong van de naam van verpleeghuis De Elf Ranken  (klik hier)