kerkruimte1Ook zijn in de loop der jaren nog andere wensen gerealiseerd. Zo hebben we in het verpleeghuis een bijdrage geleverd aan de inrichting van de ruimte waar de kerkdiensten plaatsvinden. Daarbij valt te denken aan een orgel een katheder, liturgische kleden voor op de tafel, een Stiltecentrum.  Maar ook technische zaken zoals een ringleiding en de levering van een video en audio installatie (2004).


kerkruimte2