Bewoners in een verpleeghuis zijn veelal aan huis gekluisterd. En door hun fysieke gesteldheid blijven zij vaak van allerlei vormen van recreatie of ontspanning verstoken. Daarom was ons eerste doel de aanschaf van een rolstoelbus voor het vervoer en uitstapjes voor de bewoners van De Elf Ranken en Borgstede.

 

Deze konden we, mede dankzij geldelijke steun van velen en een donatie van de Rabo bank in 1987 kopen. Inmiddels is al de derde bus in gebruik genomen.

De bus wordt bestuurd door een aantal vrijwilligers die bij toerbeurt met bewoners uitstapjes maken naar verschillende bestemmingen, zoals een dierentuin, Kralingse bos, de molens van Kinderdijk en naar plekjes waaraan men uit vroegere jaren de beste herinneringen heeft bewaard. De bewoners maken hier dankbaar gebruik van.

 

De exploitatie-kosten van de rolstoelbus nemen wij geheel voor onze rekening.

 

Kijk, zo maken de Vrienden vrienden !