De Stichting “Vrienden van De Elf Ranken” mocht twee nieuwe Robotkatten overhandigen
voor de bewoners van team 4. Een robotkat brengt rust en gezelschap bij dementerende
ouderen.

 


Zoals bij deze bewoner kun je waarnemen dat hij zichtbaar kan genieten van de Robot kat als
deze voor hem op de tafel ligt.

 

 

Tijdens werkoverleg van team 4 zijn er op 20 november in het “Kraaiennest” twee robotkatten overhandigd, geschonken door “De Vrienden”.

2 Robotkatten voor team 4 3 Blij met de Robotkatten

Door het verzorgend personeel werd de strik verwijderd en de katten bevrijd.

 

Een robotkat is een ideaal hulpmiddel bij dementie. Dementie gaat vaak gepaard met
rusteloosheid en/of in zichzelf gekeerd gedrag.
Een robotkat kan als therapeutisch hulpmiddel fungeren bij dementie.
Ze kunnen bijdragen aan het welzijn van iemand, omdat ze dikwijls rust creëren.
Door de interactieve geluiden en bewegingen die de robotkatten maken, lijken deze
levensecht. Naast de rust die ze creëren, zijn het ook heuse gezelschapsdieren. Ze kunnen de
dementerende oudere het gevoel geven alsof ze niet alleen zijn, alsof ze een maatje hebben.
Dit komt mede doordat de katten reageren op aanrakingen en geluid. Dit is mogelijk door de
ingebouwde sensoren die reageren op bewegingen, als je deze aait of knuffelt. Het zijn net
echte katten!