De oorsprong van de naam van verpleeghuis De Elf Ranken

 

 

 

De opening van het verpleeghuis aan de Aesopusstraat in Lombardijen in Rotterdam vond plaats op donderdag 17 mei 1973. Een dag later verscheen daarvan dit verslag in dagblad Trouw. Op de foto bij het artikel overhandigt de heer B. van Strien een foto van het gebouw aan de voorzitter dominee Evert Masselink. De tekst zegt dat de naam door het dagblad De Rotterdammer naar voren is gebracht, maar dat verdient een toelichting.


Bart (Bartel) van Strien (1912-1977) werkte bij De Rotterdammer en stond bekend om zijn damkunst en bijbelkennis - hij won glansrijk de bijbelquiz van zijn eigen krant, die verzuimd had om de eigen medewerkers uit te sluiten van mededinging. Hij werkte op de afdeling Propaganda en trok met zijn scooter - soms met een van zijn 7 kinderen achterop - door stad en land en sprak aan de deur van potentiële abonnees zó vol hartstocht over de bijbel, dat een (proef-)abonnement op de krant voor de toehoorders onafwendbaar werd.


Het bestuur van het nieuwe verpleeghuis had het publiek gevraagd om een naam te bedenken en de heer Van Strien vreesde dat het zou uitdraaien op zoiets als 'Huize Gerda' of 'Avondlicht'. Hij stortte zich op de bijbel en bedacht een naam die recht deed aan de christelijke achtergrond en de elf diaconieën die de grondslag legden voor het verpleeg-huis. Hij had beet in Johannes 15 vers 5: 'Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken.'


De welluidende naam siert de instelling tot de dag van vandaag in de latere huisvesting op het Middeldijkerplein in Barendrecht. De heer Van Strien werd voor zijn vondst bedankt met 12 ranke glazen, met op elk glas een gegraveerde afbeelding van het gebouw. Champágneglazen uiteraard!


Het oorspronkelijke gebouw in Lombardijen werd naderhand gebruikt voor de huisvesting van mensen met verslavingsproblemen. Toen de omwonenden daar lucht van kregen, werd dat gebouw in de volksmond omgedoopt tot De Elf Dranken....

 


T. van Strien (zoon en het 6e kind)